niedziela,,

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

RODO (GDPR)

RODO

ŻYCIE SZKOŁY W PIGUŁCE PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 marca 2023 00:00

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, założone w 1872 roku, należy do najstarszych szkół w Wielkopolsce. Jest miejscem w pewnym sensie magicznym, gdzie historia miesza się ze współczesnością, z którym w przeszłości związanych było wiele osobowości. Jest to szkoła pokoleń, której dzisiejszą historię tworzą jej obecni uczniowie.

Szkoła posiada reprezentacyjną, zabytkową aulę, nowoczesną salę audytoryjną, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, dwie pracownie komputerowe, doposażone klasopracownie do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, nową pracownię chemiczną, ogólnodostępną dla uczniów sieć WI-FI, salę gimnastyczną, siłownię oraz wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Uczniowie mają do dyspozycji klimatyczną kawiarenkę szkolna, którą sami zarządzają w ramach mini przedsiębiorstwa.
Celem nadrzędnym liceum jest wykształcenie człowieka - Polaka, Europejczyka, który świadomie realizuje swoje zamierzenia, potrafi czerpać satysfakcję ze swoich działań, jest otwarty na świat, inne kultury i ludzi, który cechuje się wrażliwością na potrzeby innych osób, człowieka o wysokiej kulturze osobistej, szanującego symbole narodowe i tradycję, tolerancyjnego, potrafiącego odważnie patrzeć w przyszłość, który jest gotowy do podejmowania ambitnych wyzwań.

Osiągnięcie tych celów możliwe jest dzięki uzupełniającym się działaniom dydaktycznym i wychowawczym. W dobie panującej pandemii, I Liceum Ogólnokształcące pracuje z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć na odległość. Mimo trudnego dla nas wszystkich czasu, szkoła stara się tworzyć sprzyjające warunki do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi. Nauczyciele wykorzystując dostępne środki, podejmują działania, aby wzbudzać w uczniach pasje i zainteresowania oraz wspierają młodzież w tych działaniach. W tradycyjnym systemie pracy zajęcia lekcyjne często prowadzone są w formie warsztatowej, nierzadko poza salą lekcyjną np. w terenie, w laboratoriach czy salach wykładowych partnerskich uczelni wyższych, w muzeach, galeriach sztuki.

Na przestrzeni ostatnich lat uczniowie uczestniczyli w projektach np. „PULCHRA", „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu", „Przystań w sieci", „Zaadoptuj Rzekę", „Poczuj chemię do chemii", „Lekcja czytania", „Dzień Przybyszewskiego", „Rosnę w siłę", „Przygoda z przyrodą - Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy", „Koncepcyjnie Rewolucyjny Uniwersytet Kompetencyjny", „Cyfrowa szkoła", i wielu innych. Otwartość na świat, inne kultury, ludzi jest jedną z cech absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Stąd liczne przedsięwzięcia skierowane na poszerzanie horyzontów i naukę języków obcych. Co roku gościmy wykładowców ze Stanów Zjednoczonych w ramach organizowanego Szkolnego Dnia Grafiki Komputerowej. Uczniowie naszej szkoły regularnie biorą udział w konkursach wiedzy, artystycznych oraz zawodach sportowych osiągając sukcesy na wszystkich szczeblach.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu oferuje naukę dwóch przedmiotów rozszerzonych w każdym profilu, dzięki temu uczniowie mają do dyspozycji zwiększoną liczbę godzin, które mogą poświęcić na interesujące ich przedmioty. W szkole wprowadzono również przedmioty uzupełniające takie jak rysunek techniczny, ekonomia w praktyce, edukacja dla klimatu i życia na Ziemi, promocja zdrowia, edukacja historyczna w filmie i komiksie, edukacja prawna i obywatelska, geografia turystyczna krajów Europy, komputer w matematyce, Business English, stechiometria, wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego i inne w zależności od profilu kształcenia. Ponadto języki obce nauczane są na wysokim poziomie, w grupach o różnym stopniu zaawansowania. Od ubiegłego roku w naszej ofercie jest klasa z rozszerzonym językiem angielskim. W szkole realizowane są zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych.

Działalność szkoły nie ogranicza się tylko do dydaktyki, ważnym elementem jest wychowanie. Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Możemy pochwalić się prężnie działającym Samorządem Uczniowskim realizującym własne przedsięwzięcia takie jak charytatywny koncert mikołajkowy, angażujący do wspólnego działania młodzież i nauczycieli, dzień wiosny, dzień sportu i inne. Młodzież bierze udział w licznych akcjach charytatywnych takich jak wspomniany koncert mikołajkowy, czy zbiórka nakrętek, przygotowywanie paczek dla wychowanków domu dziecka, a także zbieranie karmy dla zwierząt ze schronisk. W szkole działa Koło PCK i Klub Honorowego Dawcy Krwi. W dobie pandemii wiele cennych inicjatyw zostało przeniesionych do sieci. Przykładem takich działań może być koncert kolęd i piosenek świątecznych a także aktywny udział młodzieży w internetowych aukcjach WOŚP. Uczniowie przygotowywali kartki świąteczne dla emerytowanych pracowników szkoły, które później zostały im dostarczone. Młodzież chętnie bierze udział w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych (występy zespołów tanecznych). W liceum działa szkolne radio. Młodzież angażuje się również w działania poza szkołą np. członkowie Szkolnego Klubu Wiewiórka prowadzą zajęcia dla dzieci wągrowieckich przedszkoli i szkół, wolontariusze spotykają się z podopiecznymi Domu Seniora w Srebrnej Górze, uczniowie opiekują się grobami powstańców wielkopolskich oraz grobami zmarłych pedagogów szkoły.

Oprócz kontaktu z wieloma uczelniami wyższymi, nasza placówka regularnie współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami jak: Rada Rodziców, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, SANEPID, Miejski Dom Kultury, biblioteki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i wiele innych.

Umiejętne skoordynowanie wszystkich działań skutkuje tym, że absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu w 100% przystępują do egzaminów maturalnych i niemal wszyscy te egzaminy zdają. Wyniki egzaminów zewnętrznych potwierdzają wysoki poziom nauczania i dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego, co przekłada się na fakt, że większość z absolwentów z sukcesem realizuje swoje marzenia, kontynuując naukę na wyższych uczelniach w kraju i poza nim. W corocznych raportach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej I Liceum Ogólnokształcące zajmuje wysokie miejsce wśród szkół województwa wielkopolskiego i najwyższe wśród placówek naszego regionu.

Autor: Maciej Patelski   
Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2023 11:10
 
Copyright © 2012-2024 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.