sobota,,

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

RODO (GDPR)

RODO

WYKŁAD INAUGURACYJNY PDF Drukuj Email
niedziela, 31 marca 2019 01:00

uam_100

W poniedziałek, 25 marca br. miało miejsce doniosłe wydarzenie, związane z podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich a Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicz-nych UAM. Podczas spotkania z uczniami klas matematyczno-geograficznych, Prodziekan WNGiG ds. naukowych, prof. dr hab. Jacek Michniewicz odczytał i przekazał na ręce dyrektora szkoły list gratulacyjny od władz Wydziału, a następnie wygłosił wykład poświęcony badaniom wnętrza Ziemi oraz badaniom meteorytów, ciągle odnajdywanych w rezerwacie ?Meteoryt Morasko". Drugim prelegentem był prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz ? wągrowczanin, absolwent na-szego liceum, obecnie kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Profesor Stryjakie-wicz omówił zagadnienie roli sektora kreatywnego w kształtowaniu miast i regionów, ale także zwrócił uwagę na pro-ces kurczenia się miast, obecnie bardzo widoczny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Tematy zaprezentowane podczas spotkania, jakkolwiek różne, cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc.

Nieformalna współpraca pomiędzy naszą szkołą a WNGiG UAM ma wieloletnią tradycję. Dzięki staraniom poprzedniego dyrektora szkoły ? pana Cezarego Szypulskiego ? oraz nauczyciela geografii Szymona Woźniaka, udało się ją oficjalnie sformalizować i objąć patronatem Uczelni klasy geograficzne.

Zdjęcia: prof. Piotr Seemann (cała galeria)

Autor: Szymon Woźniak   
Poprawiony: czwartek, 04 kwietnia 2019 19:05
 
Copyright © 2012-2024 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.