niedziela,,

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

RODO (GDPR)

RODO

INFORMACJA O PROFILACH PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 maja 2023 00:00

Klasa o profilu artystycznym

Wybierając ten profil będziesz kształcić umiejętności z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym w wymiarze 11 godzin w cyklu czteroletnim (odpowiednio: 2 + 3 + 3 + 3 ), co w połączeniu z poziomem podstawowym w liczbie 12 godzin (3 +3+ 3 + 3) daje łącznie 23 godziny zajęć. Drugim przedmiotem rozszerzonym w tej klasie jest język polski. Tego przedmiotu uczyć się będziesz także w wymiarze 11 godzin w cyklu czteroletnim (2+2+4+3). Oprócz tego uczyć będziesz się języka polskiego na poziomie podstawowym, odpowiednio w kolejnych latach: (4+4+4+4).

O profilu słów kilka ...
Jest to profil adresowany do młodzieży, pragnącej rozwijać swoje pasje związane z szeroko rozumianą sztuką. Łączy on w sobie elementy profilu ogólnego z europejskim. Wybierając go będziesz się uczyć języka angielskiego i języka polskiego w zakresie rozszerzonym. Ta propozycja jest skierowana do osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z jednej strony z literaturą, z drugiej mają zainteresowania związane z językami obcymi. Nauczanie języka polskiego oraz obcego na poziomie rozszerzonym kształtuje wszystkie sprawności językowe (rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie), z którymi integralnie związana jest znajomość słownictwa i gramatyki. Po ukończeniu nauki masz szerokie możliwości wyboru studiów zarówno w kraju jak i za granicą. Ponadto w klasie pierwszej i w klasie trzeciej rozwiniesz swoją kreatywność i poczucie własnej wartości w ramach dwóch przedmiotów uzupełniających. tj. Rytmiki i tańca oraz Zajęć teatralnych. Taniec jest najstarszą formą reagowania na rytm i otaczające nas dźwięki i muzykę. Od zarania dziejów jest formą ekspresji muzycznej, ale nade wszystko wyrażaniem własnych emocji i stanu ducha poprzez ruch. Rytm jest nieodłącznym elementem dzieła muzycznego, ale również towarzyszy nam każdego dnia. Wspólnie będziemy pracować nad tym, by umiejętnie odzwierciedlać rytm przy pomocy gestów, ruchu, instrumentów, ale również aparatu ruchowego jakim jest ciało człowieka. Rytmika pozytywnie wpływa na rozwój sprawności merytorycznej nas wszystkich, stanowi harmonię duszy i ciała przez co potrafi niwelować napięcia fizyczne, a także poprawia nasze samopoczucie przez dobrą zabawę. Zajęcia teatralne - dotyczyć będą przygotowania do aktywnego odbioru dzieł kultury. Chcemy zebrać tu „artystyczne dusze", które będą pogłębiać wiedzę dotyczącą teatru poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach teatralnych , poznawanie tajników ruchu scenicznego, pracę z głosem, chcące rozwijać twórcze predyspozycje.
Zapraszamy!
Warunkiem koniecznym powstania grupy językowej jest liczebność grupy wynosząca 15 uczniów.

Klasa o profilu turystycznym

Wybierając ten profil będziesz kształcić umiejętności z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym w wymiarze 11 godzin w cyklu czteroletnim (odpowiednio: 2 + 3 + 3 + 3 ), co w połączeniu z poziomem podstawowym w liczbie 12 godzin (3 +3+ 3 + 3) daje łącznie 23 godziny zajęć. Drugim przedmiotem wiodącym w tej klasie jest geografia. Tego przedmiotu uczyć się będziesz także w wymiarze 11 godzin w cyklu czteroletnim (2+2+4+3). Oprócz tego w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie uczyć będziesz się geografii na poziomie podstawowym, odpowiednio: (1+2+1).

O profilu słów kilka ...
Wybierając ten profil uczyć się będziesz w zakresie rozszerzonym języka angielskiego i geografii. Dobra znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie stała się rzeczą nieodzowną. Ułatwia kontakty, pomaga w zdobyciu atrakcyjnej pracy. Język obcy w połączeniu z geografią daje szerokie możliwości dalszego kształcenia, a później podjęcia pracy w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji. Można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług obsługi turystycznej.
Zajęcia w ramach przedmiotu uzupełniającego: Turystyka regionalna umożliwią Ci poznanie walorów turystycznych (przyrodniczych oraz kulturowych) najciekawszych miejsc w najbliższej okolicy oraz w Polsce, nauczysz się organizować wycieczki oraz będziesz miał (a) możliwość odbycia kursu na opiekunów wycieczek i wychowawców kolonijnych.
W ramach przedmiotu uzupełniającego Aktywność i rekreacja będziesz współtworzyć projekty, w efekcie których w praktyce realizowane będą różnego rodzaju wyjścia, wyjazdy i wycieczki. Jeśli lubisz aktywność, chcesz spełniać swoje pasje to jest to właściwy wybór. Ucząc się na profilu turystycznym połączysz przyjemne z pożytecznym!
Warunkiem koniecznym powstania grupy językowej jest liczebność grupy wynosząca 15 uczniów.

Klasa o profilu europejskim

Wybierając ten profil będziesz kształcić umiejętności z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym w wymiarze 11 godzin w cyklu czteroletnim (odpowiednio: 2 + 3 + 3 + 3 ), co w połączeniu z poziomem podstawowym w liczbie 12 godzin (3 + 3+ 3 + 3) daje łącznie 23 godziny zajęć. Drugim przedmiotem rozszerzonym w tej klasie jest wiedza o społeczeństwie. Tego interdyscyplinarnego przedmiotu uczyć się będziesz także w wymiarze 11 godzin w cyklu czteroletnim (2+2+4+3). Oprócz tego w pierwszej i drugiej klasie uczyć będziesz się historii i teraźniejszości - przedmiotu, który zastąpił wiedzę o społeczeństwie (odpowiednio: 2+1).

O profilu słów kilka ...
Jest to dobry wybór, jeżeli planujesz swoją przyszłość związać z naukami politycznymi, administracją publiczną lub państwową a także z kierunkami studiów związanymi z tzw. służbami mundurowymi czy filologią angielską. Nauczanie języka obcego na poziomie rozszerzonym kształtuje wszystkie sprawności językowe (rozumienie ze słuchu, mówienie, rozumienie tekstu pisanego i pisanie), z którymi integralnie związana jest znajomość słownictwa i gramatyki. Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są język angielski oraz wiedza o społeczeństwie realizowane w zwiększonej liczbie godzin w stosunku do ramowego planu nauczania. Klasa o tym profilu pozwoli przygotować się do matury z języka obcego oraz wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach warsztatowych z języka angielskiego prowadzonych przez uczelnie poznańskie czy też weźmie udział w debatach oksfordzkich. Połączenie języka angielskiego będącego językiem globalnym z wiedzą o społeczeństwie, przedmiotem interdyscyplinarnym daje wymierne korzyści w postaci wiedzy z dziedziny nauk społecznych (socjologii, nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o polityce publicznej oraz elementów nauk: o administracji, o mediach, o poznaniu i komunikacji społecznej i psychologii), a także nauk humanistycznych (etnologii i kulturoznawstwa). Dodatkowo w ramach przedmiotów uzupełniających będziesz rozszerzać swoją wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania realizując w klasie pierwszej zajęcia z Wiedzy o krajach anglojęzycznych, a w klasie trzeciej zajęcia z Protokołu dyplomatycznego i debat oksfordzkich. W ramach pierwszego z tych przedmiotów uzupełnisz lukę pomiędzy uczeniem się języka a nauką funkcjonowania w jednym z krajów języka angielskiego. Poznasz tradycje, obyczaje i ciekawostki dotyczące tych państw. Zadaniem Protokołu dyplomatycznego i debat oksfordzkich jest przybliżyć Wam świat polityki i dyplomacji, odpowiedzieć na nurtujące pytanie, dlaczego trzeba się skłonić albo dygnąć przed głową państwa i nauczyć jak rzeczowo dyskutować i przekonywać przeciwnika, nie tylko politycznego, siłą argumentu w dyskusji.
Warunkiem koniecznym powstania grupy językowej jest liczebność grupy wynosząca 15 uczniów.

Klasa o profilu ogólnym

Przedmioty rozszerzone na tym profilu, tj. język polski oraz biologia towarzyszyć ci będą od pierwszej klasy i są nauczane równocześnie z zakresem podstawowym. Język polski na podstawie obejmuje 16 godzin (w cyklu czteroletnim, odpowiednio: 4+4+4+4), a także 11 godzin w zakresie rozszerzonym rozłożone także na 4 lata nauki (odpowiednio: 2+3+3+3). Biologia - w zakresie podstawowym obejmuje 4 godziny nauczane w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej (odpowiednio: 1+2+1) oraz 11 godzin zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym (odpowiednio: 2+2+4+3) w cyklu czteroletnim.

O profilu słów kilka ...
Jest to profil łączący w sobie elementy profilu biologiczno-chemicznego z humanistycznym. Stąd, wybierając go będziesz się uczyć biologii i języka polskiego w zakresie rozszerzonym. Jest to profil dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z pedagogiką i psychologią, a także tych, które nie są jeszcze zdecydowane, co do kierunków kształcenia na studiach wyższych. Biologia jest przedmiotem najczęściej wybieranym na egzaminie maturalnym z puli przedmiotów dodatkowych, natomiast język polski jest przedmiotem obowiązkowym na maturze. Wybierając ten profil na pewno będziesz do matury przygotowany i zyskasz czas na dokonanie wyboru studiów wyższych.
Ponadto w ramach zajęć poszerzających przedmioty kierunkowe będziesz realizować w klasie pierwszej Psychologię w relacjach społecznych, na której poznasz samą / samego siebie, nabędziesz umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami i rozwiązywania konfliktów w sposób rzeczowy, oparty na szacunku wobec praw drugiego człowieka. W klasie trzeciej na przedmiocie Wespół tworzymy zespół wspólnie zajmiemy się tym, by pomóc rozwijać Wam swoje pasje, zdolności i umiejętności, odszukać je, jeśli jeszcze o nich nie wiecie. Praca zespołowa jest zdecydowanie odmienna od indywidualnej, a zespół jest zbiorem indywidualnych jednostek, jednak muszą one pracować razem dla osiągnięcia wspólnego sukcesu. Owa umiejętność współpracy przyda się nie tylko na scenie, ale również w życiu zawodowym. U nas znajdziesz swoje miejsce by wyrazić siebie, poprzez wspólne muzykowanie w zespole czy to będzie muzyka rozrywkowa czy też wspólny śpiew w Chórze. Twój talent jest nam potrzebny!
Warunkiem koniecznym powstania grupy językowej jest liczebność grupy wynosząca 15 uczniów.

Klasa o profilu medialnym

Pierwszym z rozszerzonych przedmiotów jest język polski - nauczany w zakresie podstawowym w wymiarze 16 godzin (4+4+4+4) w cyklu czteroletnim oraz 11 godzin w zakresie rozszerzonym rozłożone na wszystkie cztery lata nauki (odpowiednio: 2+3+3+3). Drugim przedmiotem z grupy humanistycznych jest historia, której nauczanie w zakresie podstawowym obejmuje łącznie 7 godzin zajęć, tj. po 2 godziny w trzech pierwszych latach oraz 1 godzina w klasie czwartej. Dodatkowo uczyć się będziesz 11 godzin historii w zakresie rozszerzonym w cyklu czteroletnim (odpowiednio: 2+2+4+3).

Kilka słów o profilu ...
To profil dla urodzonych humanistów, którzy planują studia uniwersyteckie i są zainteresowani takimi dziedzinami jak literatura, dziennikarstwo, film, filozofia, politologia i wiele innych. Wybierając ten profil będziesz się uczyć języka polskiego oraz historii w zakresie rozszerzonym. Decydując się na tę klasę, będziesz mieć okazję uczestniczyć w zajęciach dodatkowych m.in. prowadzonych przez pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Spotkasz się ze specjalistami, którzy pozwolą ci poznać specyfikę zawodu dziennikarza, filmoznawcy, czy też opowiedzą ci o literaturze, której nie omawia się w szkole. W ramach zajęć poszerzających przedmioty kierunkowe będziesz realizować w klasie pierwszej Social Media, a w klasie trzeciej Warsztaty filmowe. SOCIAL MEDIA zainteresują szczególnie osoby, którym niestraszne są media społecznościowe, a swoją przyszłość wiążą z szeroko pojętym marketingiem. Podczas lekcji uczniowie nie tylko poznają teorie takich zagadnień jak komunikacja w social mediach, promocja wizerunku czy też creative writing, ale też wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce. Swoje pomysły będą wcielać w życie przy pomocy narzędzi służących do tworzenia profesjonalnych materiałów dla mediów społecznościowych. Poza wprowadzeniem do tworzenia i publikowania ciekawych treści oraz budowania marki w sieci, na przedmiocie poruszane będą również takie tematy jak hejt oraz kryzys wizerunkowy w Internecie. Przedmiot Warsztaty FILMOWE skierowany jest dla osób kreatywnych, lubiących kino, zainteresowanych analizą i realizacją różnego rodzaju form video. Po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami sztuki filmowej, uczniowie będą mieć możliwość spróbowania własnych sił w pisaniu scenariuszy oraz recenzji filmowych. Przedmiot ten pozwala nie tylko zdobyć wiedzę w zakresie wiedzy o filmie, ale też zdobyć podstawowe umiejętności potrzebne do twórczego przenoszenia własnych pomysłów na zapis literacki czy filmowy oraz wykonywania prac w szeroko pojętych multimediach. Ponadto, uczniowie tego profilu prowadzą szkolne radio oraz biorą udział w projektach edukacyjnych takich jak Wągrowiec - czas odnaleziony czy turniejach debat oksfordzkich. Nasi humaniści są laureatami i finalistami licznych konkursów przedmiotowych i olimpiad.
Warunkiem powstania grupy języka francuskiego jest liczebność grupy wynosząca 15 osób.

Klasa o profilu medycznym

Profil obejmuje zajęcia w zakresie rozszerzonym z biologii - 11 godzin w cyklu czteroletnim (odpowiednio: 2 -2 - 4 -3 ), co w połączeniu z godzinami realizowanymi na poziomie podstawowym w liczbie 4 godzin (1 - 2 - 1) w trzech pierwszych latach nauki, daje łącznie 15 godzin w całym cyklu kształcenia. W przypadku chemii - będziesz się jej uczyć w zakresie podstawowym przez trzy pierwsze lata (odpowiednio: 1 - 2 - 1), co daje łącznie 4 godziny, oprócz tego przez 4 lata uczyć się jej będziesz w zakresie rozszerzonym w liczbie 11 godzin w czteroletnim cyklu kształcenia (odpowiednio: 2 - 3 - 3 - 3).

Kilka słów o profilu ...
Ucząc się w klasie o tym profilu bez problemów przygotujesz się do zdania matury na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii. Umożliwi ci to dostanie się na m. in. studia medyczne, rolnicze, na wydziałach biologii i chemii czy psychologii. Ułatwi drogę do dalszego kształcenia w takich zawodach jak: lekarz, farmaceuta, stomatolog, ratownik medyczny, pielęgniarka, weterynarz, biotechnolog, biolog, chemik, technolog żywienia, kosmetolog oraz wielu innych. Uczniowie mają dostęp do zajęć pozalekcyjnych, biorą udział w projektach edukacyjnych, zajęciach na UAM oraz dzięki doposażeniu pracowni biologicznej i chemicznej w sprzęt i pomoce – w zajęciach laboratoryjnych w szkole. Osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim. Nie musisz bać się o swoją przyszłość, przy odrobinie wysiłku oraz pomocy nauczycieli osiągniesz sukces! Dodatkowo możesz poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania, realizując przedmioty uzupełniające: w klasie pierwszej Laboratorium chemiczne, na których w praktyce będziesz wykonywać różne doświadczenia, wywoływać reakcje; a w klasie trzeciej zdobędziesz wiedzę i umiejętności z szeroko rozumianej Promocji zdrowia. Realizacja programu z promocji zdrowia pozwoli na świadome dbanie o zdrowie, środowisko życia i bycie aktywną osobą. Poznasz zasady prawidłowego żywienia, zdobędziesz wiedzę o profilaktyce chorób cywilizacyjnych i społecznych.

Klasa o profilu biznesowym

Profil ten obejmuje zajęcia w zakresie rozszerzonym z matematyki - 11 godzin w cyklu czteroletnim (odpowiednio: 2 + 2 + 4 + 3 ), co w połączeniu z lekcjami na poziomie podstawowym w liczbie 14 godzin (3 + 4 + 3 + 4) daje łącznie 25 godzin zajęć w całym cyklu kształcenia. Taka liczba zajęć w połączeniu z odrobiną Twoich chęci gwarantuje zdanie egzaminu maturalnego z matematyki i dostanie się na studia. W przypadku geografii - będziesz się jej uczyć w zakresie podstawowym przez trzy pierwsze lata (odpowiednio: 1 + 2 + 1 - łącznie 4 godziny), oprócz tego przez 4 lata pobytu w liceum, uczyć się jej będziesz w zakresie rozszerzonym w liczbie 11 godzin w czteroletnim cyklu kształcenia (odpowiednio: 2 + 3 + 3 + 3).

Kilka słów o profilu ...
Wybierając ten profil uczyć się będziesz w zakresie rozszerzonym zarówno matematyki jak i geografii. W ramach zajęć poszerzających przedmioty kierunkowe będziesz realizować w klasie pierwszej Business English, dzięki któremu poznasz angielskie zwroty i wyrażenia niezbędne w europejskim i światowym biznesie, a w klasie trzeciej Ekonomię w praktyce, która pozwoli Ci nabyć umiejętności niezbędne do udanego wejścia na rynek pracy. Uczniowie tej klasy w ramach zajęć z ekonomii w praktyce uczą się podstaw biznesu, prowadząc kawiarenkę szkolną i świadcząc usługi gastronomiczne dla całej społeczności szkolnej. Będziesz dobrze przygotowany(a) do egzaminu maturalnego z geografii i matematyki, co umożliwi Ci podjęcie studiów na kierunkach zarówno przyrodniczych jak i ekonomicznych. Uczniowie, którzy wybierają ten profil, osiągają na maturze najlepsze w powiecie wyniki z przedmiotów kierunkowych, często porównywalne z wynikami najlepszych szkół poznańskich. Dzięki współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, jak również Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego bierzemy udział w wykładach i warsztatach, przez co rozbudzamy wśród uczniów pasje i ciekawość świata.
Warunkiem koniecznym powstania grupy językowej jest liczebność grupy wynosząca 15 uczniów.

Klasa o profilu politechnicznym

Profil ten obejmuje zajęcia w zakresie rozszerzonym z matematyki - 11 godzin w cyklu czteroletnim (odpowiednio: 2 + 2 + 4 + 3 ), co w połączeniu z poziomem podstawowym w liczbie 14 godzin (3 + 4 + 3 + 4) daje łącznie 25 godzin zajęć w całym cyklu kształcenia. W przypadku fizyki*- będziesz się jej uczyć w zakresie podstawowym przez trzy pierwsze lata (odpowiednio: 1 + 1 + 2), co daje 4 godziny, oprócz tego przez 4 lata uczyć się jej będziesz w zakresie rozszerzonym w liczbie 11 godzin w czteroletnim cyklu kształcenia (odpowiednio: 2 + 3 + 3 + 3).
Uwaga! *jeżeli organizacja zajęć pozwoli, istnieje możliwość zamiany przedmiotu rozszerzonego z fizyki na chemię.

Kilka słów o profilu ...
Jest to profil dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi i planujących w przyszłości studia uniwersyteckie (nauki ścisłe - matematyka, fizyka, kierunki inżynierskie) czy politechniczne (architektura, elektromechanika, automatyka i robotyka). Profil ten obejmuje zajęcia w wymiarze rozszerzonym z matematyki oraz z fizyki w czteroletnim cyklu kształcenia. Dodatkowo w ramach przedmiotów uzupełniających będziesz rozszerzać swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania realizując w klasie pierwszej zajęcia z Podstaw rysunku technicznego, a w klasie trzeciej zajęcia z Programowania i grafiki komputerowej. Uzyskasz podstawy teoretyczne z matematyki i fizyki, a przede wszystkim nauczysz się twórczo i logicznie myśleć. Młodzież z tego profilu uczestniczy w organizowanym co roku Szkolnym Dniu Grafiki Komputerowej, który prowadzą w naszym liceum, w formie warsztatów wykładowcy i studenci ze Stanów Zjednoczonych, a także biorą udział w wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Ten profil ułatwi Ci dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych, informatycznych i inżynierskich są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju oraz za granicą i ta tendencja jeszcze przez długie lata nie ulegnie zmianie.

Autor: Maciej Patelski, Zespół ds rekrutacji   
Poprawiony: poniedziałek, 01 maja 2023 11:27
 
Copyright © 2012-2024 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.