środa,,

Najnowsza galeria

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
proc_pnwplw.pdf (741.01 kB)
(Pobrań: 19x)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY
proc_pnwscibs.pdf (574.70 kB)
(Pobrań: 4x)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO SZKOŁY
proc_pnwwnds.pdf (479.41 kB)
(Pobrań: 6x)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W SZKOLE
(Pobrań: 14x)
Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem
Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły
ZASADY FUNKCJONOWANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WĄGROWCU W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Sprzeciw wobec leczenie
 hot (Pobrań: 114x)
Copyright © 2012-2021 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.