ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

RANKING PERSPEKTYW

brazowe-liceum-2020

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
Statut I LO
lo_1_statut.pdf (433.18 kB)
 hot (Pobrań: 344x)
Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
lo_2_sso.pdf (520.02 kB)
 hot (Pobrań: 423x)
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
lo_3_spwp.pdf (603.67 kB)
(Pobrań: 9x)
Regulamin RSU
lo_4_rsu.pdf (298.11 kB)
(Pobrań: 3x)
Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
lo_5_ppp.pdf (399.15 kB)
 hot (Pobrań: 48x)
Zbiór wewnątrzszkolnych procedur postępowania w sytuacji problemowego zachowania ucznia
lo_6_wpp.pdf (357.32 kB)
(Pobrań: 29x)
Ceremoniał szkolny
lo_8_cs.pdf (313.67 kB)
 hot (Pobrań: 31x)
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
lo_9_dziennik.pdf (375.50 kB)
(Pobrań: 27x)
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 hot (Pobrań: 38x)
Regulamin współzawodnictwa klas o Puchar Dyrektora I LO
lo_11_puchar.pdf (257.99 kB)
 hot (Pobrań: 44x)
Regulamin świetlicy szkolnej i świetlicowego centrum multimedialnego
(Pobrań: 8x)
Regulamin szczęśliwego numerka
lo_13_sn.pdf (215.34 kB)
 hot (Pobrań: 31x)
Regulamin biblioteki, czytelni i bibliotecznego centrum multimedialnego
lo_14_bibl.pdf (214.59 kB)
(Pobrań: 9x)
Regulamin organizowania wycieczek
lo_15_row.pdf (563.42 kB)
(Pobrań: 16x)
Nowy Harmonogram matur 2020
Copyright © 2012-2020 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.