U PROGU JESIENI ? PIERWSZY BLOK ZAJĘĆ W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM. Drukuj
środa, 09 października 2019 01:00

logo_lo

W ramach projektu ?Przygoda z przyrodą ? Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy", w dniach 23-24 września uczniowie klasy 1B wraz z opiekunami: prof. Tomaszem Dolatą i prof. Szymonem Woźniakiem przebywali w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Wcześnie rano, w poniedziałek udaliśmy się do Jezior, w których znajduje się Stacja Ekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, malowniczo położona nad Jeziorem Góreckim, w Wielkopolskim Parku Narodowym. Po szybkim zakwaterowaniu udaliśmy się do sali konferencyjnej, gdzie powitał nas dr hab. Lech Kaczmarek, który przedstawił tematykę zajęć i formę ich realizacji.

Pierwsze warsztaty poświęcone były poznaniu metod korzystania z mapy topograficznej. Nauczyliśmy się czytać i interpretować mapę, po czym wyruszyliśmy na spacer, w czasie którego wykonaliśmy kartowanie form terenu, rejestrowaliśmy współrzędne geograficzne oraz przebieg trasy przy pomocy GPS i mobilnej aplikacji A-GPS Tracker. Po powrocie do Stacji przygotowaliśmy wizualizację zebranych danych na podkładzie cyfrowej mapy topograficznej. Po krótkiej przerwie, pod bacznym okiem dr Michała Lorenca, szlakami WPN wyruszyliśmy poznawać polodowcową rzeźbę terenu. Zobaczyliśmy: rynny subglacjalne, ozy, kemy, torfowiska i dowiedzieliśmy się w jaki sposób powstały. Nauczyliśmy się także rozpoznawać podstawowe rodzaje skał. Kulminacją wycieczki po parku było wejście na Osową Górę ? morenę czołową, na której znajduje się punkt widokowy. Podczas wyprawy wypełnialiśmy przygotowane specjalnie dla nas karty pracy. Tak upłynął nam pierwszy, wyczerpujący dzień.

Drugi dzień zajęć poświęcony był rozpoznawaniu podstawowych gatunków drzew i krzewów występujących nie tylko w WPN, ale praktycznie na całym obszarze objętym ostatnim zlodowaceniem. Wędrując z prof. Mariuszem Pełechatym dowiedzieliśmy się jakie gatunki są charakterystyczne dla tego regionu, które są sztucznie wprowadzone przez człowieka i czy są one inwazyjne czy też nie. Poza tym, wyróżniliśmy poszczególne typy zbiorowisk roślinnych, a także przypomnieliśmy sobie piętrową strukturę lasu. Drugą część zajęć prowadziła Pani Marta Jaśkiewicz, która pokazała nam ogródek meteorologiczny, a w nim aparaturę do pomiaru podstawowych składników pogody. Na zakończenie zajęć poznaliśmy profil glebowy, dowiedzieliśmy się w jaki sposób powstał oraz jaki wpływ na jego powstanie miały warunki klimatyczne i roślinne. Ostatnim punktem naszego pobytu w Wielkopolskim Parku Narodowym była wizyta w Muzeum WPN.

Zmęczeni, ale bogatsi w nową wiedzę i umiejętności wróciliśmy cali i zdrowi do Wągrowca.

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć w galerii (kliknij). Foto: Dawid Łach, Tomasz Dolata

Autor: Dawid Łach /1B/   
Poprawiony: środa, 09 października 2019 22:33