niedziela,,

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

RODO (GDPR)

RODO

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PDF Drukuj Email
wtorek, 12 października 2021 00:00

logo loKLASYFIKACJA ROCZNA 2020/2021

Do szkoły uczęszczało 414 uczniów. Uczyli się oni w 15 oddziałach klasowych.

4 oddziały klas pierwszych – 107 uczniów

7 oddziałów klas drugich – 203 uczniów

4 odziały klas trzecich -104 uczniów

najwyższa średnia końcoworoczna klasy: 4,64 (3A)

średnia ocen wszystkich klas to: 4,03

Średnie ocen

 • od 5,0 wzwyż23 osoby
 • Średnie ocen od 4,5 do 4,99: 67 osób, w tym od 4,75 do 4,99 – 28 uczniów
 • Średnia ocen od 4,00 do 4,49: 129 uczniów

Stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne

 

I semestr

II semestr

Stypendium starosty

12

9 nauka + 2 pozostałe

Stypendium szkolne

21

37

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2 uczniów (po 1 z każdego typu szkoły

ZDAWALNOŚĆ MATURY

Matura ze względu na panującą pandemię realizowana była tylko w formie pisemnej.

Nasze liceum zdeklasowało pozostałe szkoły średnie w powiecie pod względem zdawalności egzaminu maturalnego. W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu maturalnego w terminie majowym przystąpiło 117osób, z tego102 tegorocznych maturzystów, nie zdały 3osoby. Zdawalność w sesji wiosennej 97,06% (zdawalność w Wielkopolsce 80,1%, zdawalność w kraju 81%). Zdawalność w naszym liceum po sesji poprawkowej 99 % .

Kolejnym sukcesem jest najlepszy wynik egzaminu maturalnego w powiecie oraz 11 tegorocznych maturzystów z I LO, którzy znaleźli się wśród najlepszych maturzystów 2021r.

Najlepsi z najlepszych maturzystów w Powiecie Wągrowieckim:

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ NAKIEROWANE NA KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W roku szkolnym 2020/2021 pomocą psychologiczno–pedagogiczną objętych było 41 uczniów.

Przyczyny objęcia pomocą to:

 • opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
 • zaświadczenia lekarzy specjalistów o przewlekłej chorobie
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zdarzenia losowe, wypadki

FORMY UDZIELANEJ POMOCY:

 • zajęcia rewalidacyjne
 • indywidualizacja procesu nauczania
 • zajęcia wyrównawcze
 • „zakładanie" IPET-ów
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • spotkania i zajęcia z pedagogiem
 • konsultacje nauczycieli dla uczniów oraz ich rodziców
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia.

Uczniowie brali udział w wielu konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych głównie w formie online

Konkursy

 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z geografii MULTITEST – październik 2020, udział (uczniowie klas pierwszych)
 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z matematyki MULTITEST – październik 2020, wyróżnienie (M. Łatka 2an, H. Jagielski)
 • Konkurs JunorSzach – październik 2020, I m. (A. Sydow 3b)
 • VII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żydowskiej im. Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana „Piosenka może czas pokonać” – Poznań, listopad 2020, (udział J. Przybylska 2ds)
 • Stop FejkFriends – listopad 2020, udział (uczniowie 1c, 1d, 1e, 2d, 2cs)
 • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „GeoPlaneta” – listopad 2020, (uczniowie 3b)
 • V Konkurs Recytatorski „Okolica poetów: twórczość S. Przybyszewskiego, J. Nowak-Węklarowej i J. Szatkowskiego” – listopad- grudzień 2020, I LO (I m. G. Nowak 2d, II m. Kimbali Ajwang 1c, wyróżnienie W. Czerwińska 1e)
 • XLVII Olimpiada Historyczna: etap szkolny – listopad 2020, etap regionalny – styczeń 2021, udział (P. Mucha 2ds)
 • Konkurs Kolęd i Pastorałek – Łódź – styczeń 2021, udział (M. Jastrząbek 1c, E. Lehmann 1c, N. Kręcichwost 1c, B. Król 1c)
 • Konkurs Powiatowy „Wigilie w krajach europejskich” – grudzień 2020, II m. (K. Wyszyńska 3b oraz uczniowie z 2cn)
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – grudzień 2020, udział w etapie okręgowym – luty/marzec 2021 (J. Gapińska 2dn)
 • II Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu wągrowieckiego – I LO – grudzień 2020, I m. (M. Błażejewska 2b, K. Kaźmierczak 2b, O. Piechowiak 2c)
 • VI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Nie jesteś sam” – grudzień 2020, udział (W. Czerwińska 1e)
 • XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej LOP – styczeń etap szkolny (J. Cichy 3c, A. Muszyńska 1c, B. Król 1c)
 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy OLIMPUS – luty 2021, udział
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – Gniezno marzec-kwiecień 2021 (P. Purulak 2dn – awans do szczebla diecezjalnego)
 • „Szkolny Konkurs Tańca Schuffle Dance” – marzec 2021, (N. Ślęzak 2d I m., N. Kręcichwost 1c II m., W. Magdziarz 3b III m.)
 • Konkurs multimedialny „Woda – dobro cenniejsze niż złoto” Centrum Edukacji Ekologicznej W-c, marzec 2021 (D. Kwaśna 2cs II m., M. Serwatka 1d III m.)
 • XIV Powiatowy Turniej Recytatorski „Między wierszami” – OPP W-c, marzec 2021 (N. Andrzejewska 1c I m., A. Białek II m., W. Czerwińska 1e III m.)
 • Wojewódzki Konkurs Literacki „Moja Mała Ojczyzna i Ja” – marzec 2021 (brak informacji o wynikach konkursu)
 • V edycja konkursu „Język Niemiecki w Poznaniu” – UAM marzec 2021, udział w finale (N. Wojtych 2cs)
 • Konkurs „Woda – cud natury” – (II m. A. Łochowicz 1c, wyróżnienie: M. Kapałczyński 2cn)
 • IX Wojewódzki Konkurs Historyczny „Marszałek Józef Piłsudski” – etap wojewódzki – marzec 2021/ finał ogólnopolski – kwiecień 2021, (V miejsce: P. Mucha i F. Koliński 2ds)
 • Sejm Dzieci i Młodzieży – Kancelaria Sejmu RP, maj 2021, (laureaci: B. Kasperkowiak 2dn oraz P. Purulak 2dn)
 • „Między wierszami”- poezja śpiewana – OPP W-c, maj 2021, (III m. A. Brzezińska 2dn, wyróżnienie: O. Wieczorkowska 2dn)
 • V Powiatowy Turniej Strzelecki, Żelice – maj 2021, (Z. Ślęzak i M. Kuchta 2b – II m.)
 • Powiatowy Konkurs „Graj Muzyka 2021” – maj 2021, (I m. E. Lehmann 1c, wyróżnienie: O. Wieczorkowska 2dn)
 • Turniej Wiedzy Pożarniczej – PK PSP –maj 2021, (III m. A. Kozłowska 1c oraz K. Kaźmierczak 2b)

Zawody sportowe

 • Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych – W-c, październik 2020, II m. (B. Jasińska 2c, B. Macioszek 2cn, A. Przyborowska 2cn, P. Trafas 2d, O. Wieczorkowska 2dn, M. Jastrząbek 1c)
 • Zawody w sportach obronnych – W-c, październik 2020, II m. (A. Kranc, Z. Ślęzak 2d, M. Kuchta 2b, I. Rajnik, M. Wołosz).

Szkoła była organizatorem 2 konkursów zewnętrznych: recytatorskiego oraz z zakresu bezpieczeństwa (WUDZ), we wrześniu zorganizowane zostało po raz kolejny narodowe czytanie. W tym roku była to Balladyna.

I LO z Klasztornej najlepszą szkołą w Powiecie i 45 liceum w Wielkopolsce

Po raz kolejny nasze liceum znalazło się wśród 50. najlepszych liceów w Wielkopolsce, według rankingu PERSPEKTYW. Dzięki temu otrzymaliśmy (tak jak i w poprzednim roku) tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021. Dokładnie zajęliśmy 45. miejsce i zabrakło jednego "oczka", abyśmy uzyskali srebrną tarczę. W poprzednim roku byliśmy na 55. miejscu, czyli awansowaliśmy o 10 pozycji w górę.

Ranking tworzony jest w oparciu o poniższe kryteria:

- sukcesy w olimpiadach przedmiotowych,

- wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych,

- wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych.

 

Absolwentka I LO laureatką Statuetki „STACHA”

Po raz siódmy Zarząd Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego przyznał nagrodę dla najwybitniejszego absolwenta szkół ponadpodstawowych Powiatu Wągrowieckiego.

Tegoroczną laureatką została Karolina Hoffa, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.

REALIZACJA FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ I SPOŁECZNEJ

W roku szkolnym 2019/2020 miało miejsce wiele przedsięwzięć mających na celu realizację funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w tym działania społeczne i realizujące pogram profilaktyki.

Najistotniejsze z nich to:

 • udział młodzieży w Narodowym Czytaniu (po raz czwarty)
 • udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
 • • całoroczna akcja zbierania nakrętek dla fundacji wspierających osoby potrzebujące pomocy
 • szkolne koło PCK
 • honorowe krwiodawstwo
 • w ramach wolontariatu, współpraca z przedszkolami – „Klub super wiewiórka"
 • pamięć o zmarłych nauczycielach i pracownikach szkoły oraz powstańcach (porządkowanie grobów)
 • działalność samorządu uczniowskiego
 • wydawanie szkolnego bloga OGÓLNIAK
 • spektakle profilaktyczne
 • realizacja programu „ARS czyli jak dbać o miłość"
 • organizowanie dla uczniów zajęć z psychologiem na temat radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • udział uczniów w projekcie „Rosnę w siłę"
 • rywalizacja klas o Puchar Dyrektora
 • różne warsztaty dla młodzieży
 • organizowanie przez nauczycieli i wychowawców pomocy koleżeńskiej
  • udział uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, konkursach plastycznych oraz fotograficznych
 • statuetka STACH (współpraca z Wągrowieckim Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym im. Stanisława Przybyszewskiego)
 • tarcza wzorowego ucznia
 • współpraca z różnymi instytucjami i uczelniami wyższymi
 • współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu bieżących problemów

Informacja o projektach unijnych, w których uczestniczyli uczniowie I LO

Projekt PULCHRA - Znaleźliśmy się w gronie elitarnym pięciu szkół z całej Polski (tj. II LO im. Żeromskiego w Opocznie, III LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, Szkoła Podstawowa nr 83 w Poznaniu, XIX LO im. Powstańców Śląskich w Warszawie, I LO im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu) i 50 szkół z 10 krajów Europy, które od września 2020 r. rozpoczęły swoją przygodę w projekcie PULCHRA!

Projekt PULCHRA stał się niecodzienną okazją do włączenia się w międzynarodowe, innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju miast. Dzięki wdrożeniu koncepcji otwartej edukacji oraz promocji współpracy szkoły z lokalnymi partnerami (samorząd, uniwersytety, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, inne instytucje włączone w edukację pozaformalną itp.), projekt jest okazją do zaangażowania młodzieży w projekty badawcze, bezpośrednio odnoszące się do aktualnych wyzwań, przed jakimi stają miasta, pragnące funkcjonować jako zrównoważone miejskie ekosystemy.

PRZYGODA Z PRZYRODĄ WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY LABORATORIUM BADAWCZYM MŁODEGO ODKRYWCY - Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego adresatami są uczniowie klas pierwszych liceum. Projekt ma charakter przyrodniczy i obejmuje zajęcia stacjonarne, terenowe oraz laboratoryjne, realizowane zarówno jesienią jak i wiosną, w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów (szczególnie matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywnego myślenia, jak również interpersonalnych). Program zajęć został tak skonstruowany aby uwzględniał cykl zmian pór roku, a szeroki zakres tematyczny pozwolił na kompleksową ocenę elementów środowiska przyrodniczego.

„Lekcja:Enter” - To projekt edukacji cyfrowej w ramach którego przeprowadzone były bezpłatne szkolenia dla 5 nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej. Jego celem była zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Inne projekty, w których braliśmy udział w minionym roku szkolnym:

Cyfrowa Szkoła - To projekt, którego głównym celem jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Szkoła w ramach podpisania woli swojego udziału otrzymała 1 laptop oraz 25 tabletów na łączną kwotę ok. 18 tys. zł. Oprócz tego szkoła otrzymała przyłącze światłowodowe i zmodernizowano sieć Wi-Fi pozwalającą na korzystanie z internetu bezprzewodowego w szkole.

„Aktywna Tablica” – edycja 2020 – 2024. - Szkoła zakupiła 5 laptopów za kwotę 17,5 tys. zł (z dofinansowania ministerialnego 14 tys. zł + 3,5 tys. środków własnych).

„ROSNĘ W SIŁĘ! – MODEL WSPARCIA OSÓB MŁODYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM" - Organizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Celem głównym projektu jest stworzenie i pilotażowe przeprowadzenie modelowego programu wsparcia młodych osób w kryzysie psychicznym głównie na terenie czterech powiatów: powiatu poznańskiego, powiatu konińskiego, powiatu śremskiego i powiatu wągrowieckiego. Działania w formie usług realizowane w ramach projektu to:

 • terapia indywidualna i rodzinna dla osób młodych od 16 do 21 roku życia;
 • formy grupowe – edukacyjne i warsztatowe dla młodych osób m. in. treningi redukcji stresu;
 • wspieranie edukacji rówieśniczych – Młodzi Asystenci Zdrowienia;
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli – rozwijanie kompetencji osób pracujących z młodymi osobami poprzez warsztaty edukacyjne skierowane do nauczycieli oraz kadry psychologiczno-pedagogicznej, których celem jest wyposażenie nauczycieli w kompetencje do diagnozowania i wspierania młodzieży w kryzysie.

PRZYSTAŃ W SIECI - Projekt powstał z inicjatywy Facebooka, Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz UNICEF Polska i adresowany był do nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku od 13 roku życia, a także do samej młodzieży poszukującej informacji oraz rozwiązań dotyczących odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci oraz krytycznego podejścia do zamieszczanych treści.

W ramach projektu udostępniono wszystkim uczestniczącym w nim nauczycielom specjalnie zaprojektowaną platformę e-learningową, dzięki której mogli poszerzyć swoją wiedzę w obszarach związanych z bezpieczeństwem online. Na platformie znajdowały się kursy e-learningowe, stworzone zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Kursy dla uczniów dostosowane były do konkretnych grup wiekowych. Projekt został zainaugurowany 20 października 2020 r. i był on realizowany przez cały bieżący rok szkolny. Realizowany w naszej szkole projekt „Przystań w sieci" wpisywał się w cele polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, których jednym z priorytetów było „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość i bezpieczne oraz efektywne korzystanie z narzędzi cyfrowych". Projekt był objęty Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Za zaangażowanie w udział w projekcie oraz przedstawienie sprawozdania z działań szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

1

zajęcia sportowe

2 x 2 godziny

2

zajęcia powtórkowe przed maturą z j. polskiego

2 x 1 godzina (online)

3

przygotowywanie uczniów do konkursów

w zależności od potrzeb

4

dyskusyjny klub filmowy

 • dbyły się dwa zajęcia

5

zajęcia dodatkowe z chemii

1 x w tygodniu online

6

zajęcia dodatkowe z geografii w klasach 1

1 x w tygodniu online

7

zajęcia dla maturzystów z matematyki

1 x w tygodniu online (6 spotkań)

8

zajęcia taneczne

1 x w tygodniu (odbyły się 2 spotkania przed zamknięciem szkoły i w czerwcu

9

koło teatralne

12 uczniów się zgłosiło, odbyły się 1 zajęcia przed zamknięciem szkoły

10

koło miłośników gier planszowych

 • dbyły się dwa spotkania przed zamknięciem szkoły

11

Zajęcia wyrównawcze

w zależności od potrzeb (online)

Autor: Maciej Patelski   
Poprawiony: środa, 01 marca 2023 12:18
 
Copyright © 2012-2024 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.