sobota,,

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

RODO (GDPR)

RODO

wtorek, 28 kwietnia 2015 00:00
Absolwenci:
 
Tarcza Wybitny Uczeń (od 2023r.)
1x1      
Tz   2023 Michal Latka   Michał Łatka   2023
             
Tz   2023 Aleksandra Przyborowska   Aleksandra Przyborowska   2023
1x1      
Złota Tarcza
1x1      
Tz    2024 Surdyk Maciej   Maciej Surdyk   2024
 
Tz     Olga Goncerzewicz   2022
1x1      
Tz     Wiktoria Bielecka   2021
1x1      
Tz     Radomił Janus   2021
1x1      
Tz     Katarzyna Konwińska   2021
1x1      
Tz     Martyna Makiej   2021
1x1      
Tz     Julia Rozmarynowska   2021
1x1      
Tz     Anita Sydow   2021
1x1      
Tz     Maja Woźniak   2021
1x1      
Tz     Patrycja Chojnacka   2020
1x1      
Tz     Mateusz Zych   2019
1x1      
Tz     Michał Brzeziński   2018
1x1      
Tz     Monika Gaszyńska   2018
1x1      
Tz     Dawid Komasiński   2017
1x1      
Tz     Marta Banach   2016
1x1      
Tz     Filip Chojnacki   2016
1x1      
Tz     Danuta Korbal   2016
1x1      
Tz     Piotr Patelski   2016
1x1      
Tz     Magdalena Bryzik   2015
1x1      
Srebrna Tarcza
1x1      
Ts   2024 Wlodarczyk Maja   Maja Włodarczyk   2024
 
Ts   2024 Zych Katarzyna   Katarzyna Zych   2024
 
Ts   2023 Bartosz Kasperkowiak   Bartosz Kasperkowiak   2023
1x1      
Ts     Łukasz Chojnacki   2022
1x1      
Ts     Emilia Bąk   2021
1x1      
Ts     Julia Marciniak   2021
1x1      
Ts     Maja Woźniak   2021
1x1      
Ts     Aneta Zmudzińska   2021
1x1      
Ts     Aleksandra Dajema   2020
1x1      
Ts     Karolina Hoffa   2020
1x1      
 Ts       Beata Kołtoniak   2019
1x1      
Ts     Kamila Nowaczewska   2018
1x1      
Ts     Mateusz Ollek   2018
1x1      
Ts     Weronika Sydow   2018
1x1      
Ts     Joanna Romel   2017
1x1      
Ts     Zuzanna Babicz   2016
1x1      
Ts     Paula Gapczyńska   2016
1x1      
Ts     Grzegorz Kaszuba   2016
1x1      
Ts     Paulina Szejn   2016
1x1      
Ts     Aleksandra Kręzielewska   2015
1x1      
Ts     Justyna Starszak   2015
1x1      
Ts     Hubert Kuźma   2014
1x1      
Brązowa Tarcza
1x1      
Tb   2024 Lochowicz Aleksandra   Aleksandra Łochowicz   2024
 
Tb   2024 Andrzejewska Natalia   Natalia Andrzejewska   2024
 
Tb   2024 Wozniak Aleksandra   Aleksandra Woźniak   2024
 
Tb    2023 Julia Mumot   Julia Mumot   2023
             
 Tb       Karolina Kuberacka   2022
1x1      
 Tb       Marianna Kusz   2022
1x1      
 Tb       Jakub Teda   2022
1x1      
 Tb       Alicja Jendraszak   2021
1x1      
 Tb       Martyna Magdziarz   2021
1x1      
 Tb       Anna Sieroń   2020
1x1      
 Tb       Jakub Przyborowski   2019
1x1      
 Tb     Gabriela Bartkowiak   2018
1x1      
 Tb       Julia Dereżyńska   2018
1x1      
 Tb       Jagoda Kuchcińska   2018
1x1      
 Tb       Zuzanna Wróblewska   2018
1x1      
 Tb       Iwet Anolue   2018
1x1      
 Tb       Kacper Śróda   2018
1x1      
 Tb       Dawid Kamiński   2017
1x1      
 Tb       Szymon Pełczyński    2015
1x1      
 Tb       Weronika Wehr    2015
1x1      
 Tb       Piotr Kaszuba    2014

 

Historia:            

 
2024    złota   Maciej Surdyk /4D/   Absolwent
      Wiktoria Hejne /3E/    
       
    srebrna   Maja Włodarczyk /4E/   Absolwent
        Katarzyna Zych /4E/   Absolwent
        Wojciech Hallas /2A/    
        Zuzanna Leszczyńska /2D/    
        Martyna Michalska /3C/    
        Monika Mielczarek /2D/    
        Zuzanna Nowaczyk /3A/    
        Aleksandra Palluth /2C/    
        Błażej Świtniewski /2A/    
       
    brązowa   Aleksandra Łochowicz /4c/   Absolwent
      Julia Ciesielska /3E/  
        Aleksandra Disterheft /1G/    
        Wiktor Ignaczak /1C/    
        Michał Januchowski /2A/    
        Urszula Kędracka /1F/    
        Aleksandra Lejba /1A/    
        Michalina Lubawa /1C/    
        Piotr Mróz /2B/    
        Jagoda Nowak /3D/    
        Zuzanna Przesławska /2G/    
        Zuzanna Stróżyk /1B/    
        Maria Strzelecka /1F/    
        Marta Strzelecka /1F/    
        Filip Świtniewski /1A/    
        Zuzanna Winiecka /1G/    
        Tymoteusz Ziętowski /3A/    
        Marzena Zmudzińska /1D/    

 
2023    wybitny   Michał Łatka /4A/   Absolwent
        Aleksandra Przyborowska /4C/   Absolwent 
       
    srebrna   Bartosz Kasperkowiak /4D/   Absolwent
        Wiktoria Hejne /2E/    
        Maciej Surdyk /3D/    
       
    brązowa   Julia Mumot /4A/   Absolwent
        Wojciech Hallas /1A/    
        Błażej Świtniewski /1A/    
        Aleksandra Palluth /1C/    
        Aleksandra Bromberek /1D/    
        Zuzanna Leszczyńska /1D/    
        Monika Mielczarek /1D/    
        Zuzanna Nowaczyk /2A/    
        Martyna Michalska /2C/    
        Katarzyna Zych /3D/    

 
2022    złota   Olga Goncerzewicz /3Cs/   Absolwent
        Michał Łatka /3A/    
        Aleksandra Przyborowska /3C/    
       
    srebrna   Łukasz Chojnacki /3As/   Absolwent
        Bartosz Kasperkowiak /3D/    
       
    brązowa   Karolina Kuberacka /3As/   Absolwent
        Marianna Kusz /3As/   Absolwent
        Jakub Teda /3As/   Absolwent
        Jakub Fabiszak /1C/    
        Wiktoria Hejne /1E/    
        Maciej Surdyk /2D/    

 
2021    złota   Wiktoria Bielecka /3A/   Absolwent
        Radomił Janus /3C/   Absolwent
        Katarzyna Konwińska /3A/   Absolwent
        Martyna Makiej /3A/   Absolwent
        Julia Rozmarynowska /3C/   Absolwent
        Anita Sydow /3C/   Absolwent
        Maja Woźniak /3D/   Absolwent
       
    srebrna   Emilia Bąk /3A/   Absolwent
        Julia Marciniak /3A/   Absolwent
        Maja Woźniak /3D/   Absolwent
        Aneta Zmudzińska /3A/   Absolwent
        Olga Goncerzewicz /2C/    
        Michał Łatka /2An/    
        Aleksandra Przyborowska /2Cn/    
       
    brązowa   Alicja Jendraszak /3D/   Absolwent
        Martyna Magdziarz /3A/   Absolwent
        Natalia Andrzejewska /1E/   Absolwent
        Łukasz Chojnacki /2A/    
        Joanna Gapińska /2Dn/    
        Bartosz Kasperkowiak /2Dn/    
        Mateusz Walkowiak /2An/    
        Michalina Wełnicka /2Cn/    
        Maja Włodarczyk /1E/    
        Aleksandra Woźniak /1E/   Absolwent

 
2020    złota   Patrycja Chojnacka /3B/   Absolwent
       
    srebrna   Aleksandra Dajema /3A/   Absolwent
        Karolina Hoffa /3A/   Absolwent
        Wiktoria Bielecka /2A/    
        Katarzyna Konwińska /2A/    
        Martyna Makiej /2A/    
        Radomił Janus /2C/    
        Patrycja Laskowska /2C/    
        Julia Rozmarynowska /2C/    
        Anita Sydow /2C/    
       
    brązowa   Anna Sieroń /3D/   Absolwent
        Michał Łatka /1An/    
        Olga Goncerzewicz /1C/    
        Natalia Wojtych /1C/    
        Aleksandra Przyborowska /1Cn/    
        Emilia Bąk /2A/    
        Julia Marciniak /2A/    
        Aneta Zmudzińska /2A/    
        Julia Mikołajczak /2B/    
        Maja Woźniak /2D/    

 
2019    złota   Mateusz Zych /3B/   Absolwent
       
    srebrna   Patrycja Chojnacka /2B/    
        Beata Kołtoniak /3A/   Absolwent
        Martyna Muszyńska /2B/    
       
    brązowa   Wiktoria Bielecka /1A/    
        Karolina Hoffa /2A/    
        Julian Jakubiak /2A/    
        Radomił Janus /1C/    
        Aleksandra Jeziorek /1C/    
        Katarzyna Konwińska /1A/    
        Patrycja Laskowska /1C/    
        Martyna Makiej /1A/    
        Jakub Przyborowski /3A/   Absolwent
        Julia Rozmarynowska /1C/    
        Anita Sydow /1C/    
        Radosław Winiecki /2A/    

2018    złota   Michał Brzeziński /3C/   Absolwent
        Monika Gaszyńska /3D/   Absolwent
       
    srebrna   Monika Gaszyńska /3D/   Absolwent
        Kamila Nowaczewska /3C/   Absolwent
        Mateusz Ollek /3A/   Absolwent
        Weronika Sydow /3B/   Absolwent
        Mateusz Zych /2B/    
       
    brązowa   Gabriela Bartkowiak /2D/   Absolwent
        Patrycja Chojnacka /1B/    
        Aleksandra Dajema /1A/    
        Julia Dereżyńska /2B/   Absolwent
        Beata Kołtoniak /2A/    
        Jagoda Kuchcińska /2A/   Absolwent
        Martyna Muszyńska /1B/    
        Zuzanna Wróblewska /2D/   Absolwent

2017    złota   Dawid Komasiński /3D/   Absolwent
       
    srebrna   Michał Brzeziński /2C/    
        Joanna Romel /3C/   Absolwent
       
    brązowa   Iwet Anolue /2E/   Absolwent
        Monika Gaszyńska /2D/    
        Dawid Kamiński /3D/   Absolwent
        Kamila Nowaczewska /2C/    
        Mateusz Ollek /2A/    
        Weronika Sydow /2B/    
        Kacper Śróda /2C/   Absolwent
        Mateusz Zych /1B/    

2016    złota    Marta Banach /3E/   Absolwent
        Filip Chojnacki /3E/   Absolwent
        Danuta Korbal /3C/   Absolwent
        Piotr Patelski /3D/   Absolwent
       
     srebrna   Zuzanna Babicz /2C/   Absolwent
        Paula Gapczyńska /3A/   Absolwent
        Grzegorz Kaszuba /3D/   Absolwent
        Dawid Komasiński /2D/    
        Paulina Szejn /3C/   Absolwent
       
    brązowa   Michał Brzeziński /1C/    
        Joanna Romel /2C/    

2015   złota   Magdalena Bryzik /3C/   Absolwent
       
    srebrna   Marta Banach /2E/    
        Filip Chojnacki /2E/    
        Danuta Korbal /2C/    
        Aleksandra Kręzielewska /3C/   Absolwent
        Piotr Patelski /2D/    
        Justyna Starszak /3B/   Absolwent
       
    brązowa   Zuzanna Babicz /1C/    
        Paula Gapczyńska /2A/    
        Grzegorz Kaszuba /2D/    
        Dawid Komasiński /1D/    
        Szymon Pełczyński /2C/   Absolwent
        Paulina Szejn /2C/    
        Weronika Wehr /2A/   Absolwent

2014   srebrna   Magdalena Bryzik /2C/    
        Hubert Kużma /3D/   Absolwent
       
    brązowa   Marta Banach /1E/    
        Filip Chojnacki /1E/    
        Piotr Kaszuba /2A/   Absolwent
        Danuta Korbal /1C/    
        Aleksandra Kręzielewska /2C/    
        Piotr Patelski /1D/    
        Justyna Starszak /2B/    

2013   brązowa   Magdalena Bryzik /1C/    
        Hubert Kuźma /2D/    

 

Odznaki "Tarcza Wzorowego/Wybitnego Ucznia" przyznawane są przez Radę Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego (wcześniej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu).
Pełen regulamin przyznawania uczniom odznaki "Tarcza Wzorowego/Wybitnego Ucznia" znajduje się do pobrania tutaj.

 

 

 

Autor: Tomasz Dolata (LD)   
Poprawiony: środa, 19 czerwca 2024 23:42
 
Copyright © 2012-2024 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.