ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

RANKING PERSPEKTYW

brazowe-liceum-2020

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

ZAKOŃCZENIE ROKU DLA MATURZYSTÓW - ROCZNIK 2017-2020 PDF Drukuj Email
niedziela, 26 kwietnia 2020 00:00

logo lo

"Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami" (Paulo Coelho) - tymi słowami 24 kwietnia 2020r. dyrektor ILO Maciej Patelski wraz z wicedyrektor Małgorzatą Dolatą rozpoczęli zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. Zakończenie nietypowe i na pewno zapisujące się w historii szkoły, bowiem on-line, za pośrednictwem aplikacji Meet.

End 2020 1

Pan dyrektor Maciej Patelski podkreślił „Opustoszały szkolne korytarze, ucichł na nich codzienny gwar. Czasowe zamknięcie szkół wymusiło zmianę sposobu nauczania i uczenia się oraz dostosowania się do nowej rzeczywistości. Po raz pierwszy żegnamy młodzież najstarszego rocznika bez zaproszonych gości, waszych rodziców, nauczycieli, uczniów młodszych roczników. Nie będzie uroczystego ślubowania ani przekazania sztandaru".

Pomimo tych wszystkich trudności uczniowie mogli ukończyć szkołę i tego dnia usłyszeć gratulacje a także życzenia związane z dorosłością. Dyrektor szkoły podziękował także nauczycielom za ich wytężoną pracę, poświęcenie i trud włożony w edukację, zwłaszcza na ostatniej prostej dla maturzystów. Były także podziękowania dla rodziców za wspieranie młodzieży, pracę na rzecz szkoły, życzliwość i każde dobre słowo podczas spotkań. Tego dnia także odczytano podziękowania i życzenia od Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

End 2020 3

Kolejnym etapem zakończenia było przedstawienie wyróżnionych uczniów.

Najwyższe wyniki za trzy lata nauki osiągnęli:
Patrycja Chojnacka /3B/ – średnia 5,33 i wzorowe zachowanie
Karolina Hoffa /3A/ – średnia 5,12 i wzorowe zachowanie
Aleksandra Dajema /3A/ – średnia 5,06 i wzorowe zachowanie
Martyna Muszyńska /3B/ – średnia 5,00 i wzorowe zachowanie
Natalia Dudek /3B/ – średnia 4,89 i bardzo dobre zachowanie

W/w otrzymują świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, nagrody książkowe, dyplomy i listy gratulacyjne dla rodziców:
Tarczę wzorowego ucznia otrzymują uczniowie, którzy na zakończenie danej klasy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie:
Złotą tarczę otrzymuje: Patrycja Chojnacka – średnia 5,25
Srebrną tarczę otrzymują: Karolina Hoffa – średnia 5,14 oraz Aleksandra Dajema – średnia 5,13
Brązową Tarczę otrzymuje: Anna Sieroń – średnia 5,00.

Na słowa uznania zasługują także uczniowie, którzy za okres 3 lat uzyskali średnią ocen od 4,5 do 4,74 oraz co najmniej bdb zachowanie:
Julianna Jakubiak /3A/ – średnia 4,63 i bardzo dobre zachowanie
Radosław Winiecki /3A/ – średnia 4,61 i wzorowe zachowanie
Patryk Patro /3A/ – średnia 4,56 i wzorowe zachowanie
Bartosz Włodarczyk /3A/ – średnia 4,53 i wzorowe zachowanie
Aleksandra Kolińska /3A/ – średnia 4,50 i wzorowe zachowanie
Julia Wojciechowska /3B/ – średnia 4,67 i bardzo dobre zachowanie
Martyna Walinciak /3B/ – średnia 4,50 i bardzo dobre zachowanie
Błażej Pilas /3B/ – średnia 4,70 i bardzo dobre zachowanie
Oliwia Fabiszak /3C/ – średnia 4,71 i bardzo dobre zachowanie
Sandra Broniecka /3C/ – średnia 4,53 i bardzo dobre zachowanie
Agnieszka Włodarczyk /3C/ – średnia 4,59 i bardzo dobre zachowanie
Anna Sieroń /3D/ – średnia 4,59 i wzorowe zachowanie

W/w otrzymają nagrody książkowe, dyplomy i listy gratulacyjne dla rodziców.

Podziękowania należą się także członkom pocztu sztandarowego za reprezentowania szkoły na uroczystościach szkolnych i poza nią:
Karolina Hoffa /3A/Julianna Jakubiak /3A/Patrycja Chojnacka /3B/Anna Sieroń /3D/Bartosz Włodarczyk /3A/.
w/w otrzymują nagrody książkowe i podziękowania

Nagrody książkowe oraz dyplomy – podziękowania otrzymują uczniowie zaangażowani w:

Pracę samorządu uczniowskiego
Martyna Muszyńska /3B/ i Radosław Winiecki /3A/

Za pracę na rzecz radiowęzła szkolnego:
Radosław Winiecki /3A/Kacper Sturma /3C/

Za osiągane sukcesy i reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
Piotr Łabiak /3A/, Karolina Hoffa /3A/, Radosław Winiecki /3A/Łukasz Jankowski /3A/, Bartosz Włodarczyk /3A/, Maciej Kręcichwost /3C/ i Eliza Załęska /3D/.

Za osiągniecia sportowe:
Damian Broniecki /3A/Mateusz Grunwald /3A/Maksymilian Kruszka /3A/Szymon Ziemianek /3A/Sandra Broniecka /3C/Paulina Galus /3C/Agnieszka Włodarczyk /3C/Filip Lewandowski /3D/.

Za 100% frekwencję Kacper Sturma /3C/.

Po odczytaniu długiej listy z nazwiskami tych, którzy nieco wyraźniej zapisują się na kartach historii ILO, dyrektor skierował do wychowanków te oto słowa: „Trzy lata waszej pracy dziś owocują świadectwem ukończenia liceum na Klasztornej. Życzę Wam sukcesów na nadchodzących egzaminach maturalnych, które dadzą Wam szansę na dalszą edukację, zgodną z waszymi zainteresowaniami i talentami. Niech dalsza nauka daje wam wiele satysfakcji i radości. A na czas wakacyjny życzę chwil odpoczynku i nabierania sił do dalszej pracy. Pamiętajcie jednak o zachowaniu ostrożności. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa, aby ustrzec się przed zakażeniem wirusem"

W ostatniej części głos zabrały wychowawczynie klas maturalnych: p. prof. Ewa Narodowiec, p. prof. Karina Jazgar, p. prof. Jolanta Radziątkowska, p. prof. Joanna Szymkowiak. W imieniu uczniów przemawiała była Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Martyna Muszyńska

Należy dodać, że w zakończeniu on-line wzięli udział niemal wszyscy absolwenci.

„Ale to już było i nie wróci więcej (...)
znikło gdzieś za nami..."

End 2020 2

Autor: Małgorzata Dolata   
Poprawiony: środa, 29 kwietnia 2020 14:23
 
WIELKANOC, EASTER, OSTERN, PÂQUES, USKRS, VELIKONOCE, יסטער, פסחא PDF Drukuj Email
sobota, 11 kwietnia 2020 01:00
Easter
Autor: Tomasz Dolata   
Poprawiony: sobota, 11 kwietnia 2020 11:30
 
KLASA 2B (MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA) NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM W POZNANIU PDF Drukuj Email
piątek, 13 marca 2020 01:00

uam_100

We wtorek, 3 marca br., pod opieką pani prof. Małgorzaty Drop i prof. Szymona Woźniaka udaliśmy się na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. W ramach poznańskiego Tygodnia Geomorfologii, mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach, dzięki którym poznaliśmy rolę geomorfologii w zrozumieniu i kształtowaniu krajobrazu. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się czym zajmuje się dendrochronologia oraz nauczyliśmy się preparować próbki z drzew. Wykonywaliśmy także cyfrowy model ujścia rzeki z uwzględnieniem rzeźby terenu.

Część wykładowa składała się z dwóch sesji. W imieniu organizatorów powitała nas prof. dr hab. Małgorzata Mazurek oraz prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, którzy przybliżyli przedmiot badań geomorfologii, metody badawcze i jej znaczenie aplikacyjne. Następną prelekcję wygłosił Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Leszek Kasprzak. W malowniczy sposób opowiedział o powstawaniu lądolodu skandynawskiego i jego działalności, szczególnie na terenie Wielkopolski. Ostatnim prelegentem pierwszej sesji był prof. dr hab. Józef Szpikowski, który opisał proces erozji wodnej gleb, mającej duży wpływ na kształtowanie rzeźby terenu.

Po krótkiej przerwie swój wykład zaprezentował archeolog, biolog, paleogeograf - prof. dr hab. Mirosław Makohonienko. Przedstawił nam przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa i opowiedział o rozwoju i upadku historycznych grodów. Następnie prof. dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke nakreśliła rolę geomorfologa w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Na zakończenie prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, przybliżył nam istotę procesów krasowych i wskazał na najciekawsze formy krasu powierzchniowego i podziemnego na Ziemi.

Warto podkreślić, że nasz udział w Tygodniu Geomorfologii na WNGiG UAM przypada dokładnie w pierwszą rocznicę podpisania umowy o współpracy między Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM a I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu.


Zdjęcia: Wiktoria Korbal, Dominika Pietruszka, Magdalena Trzcińska, Zuzanna Zawiska /2B/ (cała galeria)

Autor: Tekst: Julia Mikołajczak /2B/   
Poprawiony: piątek, 13 marca 2020 01:44
 
WYBORY DO RSU PDF Drukuj Email
czwartek, 12 marca 2020 01:00

logo_lo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

10 marca 2020 roku odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu.
Komisja skrutacyjna w składzie: Martyna Muszyńska /3B/, Wiktoria Rymarczyk /2D/ oraz Olga Goncerzewicz /1C/, pod okiem pani Anity Różak po przeliczeniu 352 głosów oznajmia, że kandydaci uzyskali następujące poparcie:

Nikola Ślężak /1D/ - 117 głosów
Anna Ewertowska /2B/ ? 235 głosów

Autor: Anita Różak   
Poprawiony: czwartek, 12 marca 2020 13:58
 
OGŁOSZENIE - nieaktualne PDF Drukuj Email
środa, 11 marca 2020 12:08

UWAGA!

Szanowni Państwo,
w imieniu Pana Starosty, proszę o umieszczenie poniższej wiadomości na stronie internetowej szkoły:

"We wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki będą odbywać się zajęcia lekcyjne w normalnym trybie. sytuacja jest na bieżąco analizowana".

Z poważaniem
Karolina Krenz

Autor: Maciej Patelski   
Poprawiony: czwartek, 12 marca 2020 13:53
 
XIII POWIATOWY TURNIEJ RECYTATORSKI "MIĘDZY WIERSZAMI" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 marca 2020 01:00

logo lo

W dniu 07. marca 2020r., w auli I Liceum Ogólnokształcącego, odbył się XIII Powiatowy Turniej Recytatorski ?Między wierszami". Organizatorem konkursu był p. Karol Kruś, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu.

Konkurs podzielony był na trzy kategorie: recytatorski dla klas VII-VIII szkoły podstawowej, recytatorski dla szkół ponadpodstawowych i kategoria: poezja śpiewana.

W kategorii szkół ponadpodstawowych II miejsce zajęła Michalina Wełnicka /1Cn/. Tego dnia wystąpił także Mieszko Kapałczyński /1As/.

W poezji śpiewanej zajęliśmy najwyższe miejsca: I miejsce Julia Przybylska /1D/, której akompaniował Błażej Pilas /3B/, II miejsce Wiktoria Borucka /1A/, III miejsce Izabela Rajnik /2D/ ex aequo Patrycja Białachowska /2B/. Swoich umiejętności spróbowały także Dominika Woźniak /1A/, Anita Brzezińska /1Dn/, Oliwia Wieczorkowska klasa /1Dn/.

Uczniom towarzyszyła p. prof. Małgorzata Wojnowska.

GRATULUJEMY!!!

Zdjęcia: Małgorzata Dolata. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Autor: Wiktoria Borucka /1A/   
Poprawiony: wtorek, 10 marca 2020 00:40
 
KLASA 2B MATEMATYCZNO?GEOGRAFICZNA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PDF Drukuj Email
środa, 04 marca 2020 01:00

logo_lo

W ramach ?Dnia Współpracy", 12 lutego br., udaliśmy się wraz z panią prof. Małgorzatą Drop oraz prof. Szymonem Woźniakiem na Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Po uroczystym powitaniu wszystkich uczestników przez Dziekana WSE prof. dr hab. Walentego Pocztę, w Collegium Maximum rozpoczęła się sesja wykładowa. Pierwszy wykład, który zaprezentował prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski, dotyczył jakże aktualnego tematu funkcjonowania Unii Europejskiej. Dowiedzieliśmy się m.in. jakie zadania realizują poszczególne organy Wspólnoty. Następnie prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak, podczas wykładu "Studiujesz - praktykuj i rozwijaj kompetencje zawodowe", opowiedział o możliwościach pracy w czasie studiów. W między czasie pięcioro uczniów: Julia Konieczna, Weronika Magdziarz, Dawid Czajkowski, Jakub Ksycki oraz Maciej Wołosz wzięło udział w quizie ekonomicznym. Warto zaznaczyć, że szóste miejsce zajął Jakub Ksycki. Jest to powód do dumy, bowiem w zadaniach udział wzięło ponad 160 uczniów z różnych szkół Wielkopolski. Na zakończenie uczestniczyliśmy w warsztacie prowadzonym przez Panią mgr inż. Paulinę Wizę "Polacy w świecie zakupów w XXI wieku", podczas którego poznaliśmy zarówno współczesne jak i przyszłe trendy zakupowe. Po zajęciach zostaliśmy zaproszeni do stołówki uniwersyteckiej na obiad.
Wizyty młodzieży na WES UPP odbywają się cyklicznie i są realizowane w ramach umowy o współpracy podpisanej między Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu .
Serdecznie dziękujemy Pani dr Katarzynie Mydlarz za życzliwe przyjęcie i opiekę podczas pobytu na Wydziale.

Zdjęcia: Wiktoria Korbal /2B/

Autor: Magdalena Trzcińska /2B/   
Poprawiony: czwartek, 05 marca 2020 00:02
 
I MIEJSCE PATRYCJI BIAŁACHOWSKIEJ PDF Drukuj Email
środa, 04 marca 2020 01:00

logo_loW sobotę, 25 stycznia br. odbył się w auli naszej szkoły XV Powiatowy Konkurs Wokalistów ?Graj Muzyka 2020". I miejsce, w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych zdobyła uczennica klasy 2b Patrycja Białachowska, natomiast II miejsce - Anita Brzezińska /1Dn/.

Serdecznie gratulujemy!

graj muzyka 2020

Autor: Szymon Woźniak, Małgorzata Dolata   
Poprawiony: wtorek, 10 marca 2020 00:43
 
IV POWIATOWY TURNIEJ STRZELECTWA SPORTOWEGO PDF Drukuj Email
wtorek, 25 lutego 2020 01:00

logo_lo

Dla upamiętnienia 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz 100. Lat Harcerstwa Ziemi Wągrowieckiej 24 stycznia 2020 r. odbył się IV Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego. Organizatorem zawodów było Koło Wągrowiec Gmina Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przy współudziale Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach i Hufca ZHP w Wągrowcu. Turniej przeprowadzono pod honorowym patronatem Starosty Wągrowieckiego, Wójta Gminy Wągrowiec, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Komendanta Hufca ZHP w Wągrowcu, Prezesa Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu i Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Żelicach, którzy ufundowali medale i puchary w poszczególnych kategoriach. Organizatorów wsparło również Biuro Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Poznaniu fundując nagrody dla ?Najlepszych Strzelców".

W turnieju wzięło udział 46 zawodników reprezentujących 8 szkół powiatu wągrowieckiego. Głównym sędzią zawodów był Janusz Sieroń.

Współzawodnictwo otworzyli Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki, Przemysław Majchrzak Wójt Gminy Wągrowiec oraz Przemysław Majewski Komendant WKU w Pile.

Zawodnicy strzelali w dwóch kategoriach wiekowych: młodzików i juniorów. Dla opiekunów reprezentacji szkół przeprowadzono konkurencję Open.

W rywalizacji uczniów szkół podstawowych bezkonkurencyjne okazały się reprezentacje dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej w Żelicach. W kategorii szkół ponadpodstawowych uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego bronili I miejsca wywalczonego w ubiegłym roku. Juniorkom naszej szkoły udało się powtórzyć ubiegłoroczny sukces i po zaciętej walce zajęły I miejsce zdobywając 126 p. Na drugim miejscu uplasowały się uczennice Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu z wynikiem 122 p., a trzecie miejsce przypadło Zespołowi Szkół Nr 1 w Wągrowcu z rezultatem 104 p. W klasyfikacji juniorów I miejsce z wynikiem 114 p. wystrzelała reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu uzyskując 110 p., na trzecim miejscu uplasowali się chłopcy I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu z wynikiem 104 p.

W konkurencji indywidualnej juniorek szkół ponadpodstawowych złoto i tytuł ?Najlepszego Strzelca" wystrzelała Anna Sieroń z I LO, srebro zdobyła Barbara Działowska z ZSZ Nr 2, a brąz wywalczyła Izabela Rajnik z I LO. Wśród juniorów I miejsce zajął Mikołaj Pendowski z ZSZ Nr 1, drugie miejsce przypadło Emilowi Baran z MOW, a trzecie miejsce uzyskał Mikołaj Drewicz z ZSZ Nr 1.

Autor: Maciej Patelski   
Poprawiony: wtorek, 25 lutego 2020 01:50
 
NIE DAJ SZANSY AIDS PDF Drukuj Email
niedziela, 01 grudnia 2019 01:00

logo_lo

Dnia 28 listopada 2019 r. w sali poznańskiego kina MUZA odbyło się podsumowanie konkursu ? Nie daj szansy AIDS". Wiktoria Wojtaś uczennica 2D naszej szkoły, pojechała tam jako zdobywczyni pierwszego miejsca w etapie powiatowym tego konkursu organizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wągrowcu. Miłym zaskoczeniem dla niej był fakt, że jej praca została także najwyżej oceniona przez komisję konkursową w Poznaniu. Tym samym Wiktoria zajęła również I miejsce w województwie. W trakcie uroczystości odbyła się projekcja filmu pod tytułem ?Kiedy się pojawiłeś".

Serdecznie gratulujemy Wiktorii odniesionego sukcesu, jednocześnie dziękujemy pani prof. Jolancie Radziątkowskiej za przygotowanie uczennicy do konkursu.

Autor: Maciej Patelski   
Poprawiony: wtorek, 25 lutego 2020 01:40
 
STUDNIÓWKA 2020 PDF Drukuj Email
niedziela, 02 lutego 2020 01:00

W sobotę 11 stycznia 2020r. tegoroczni maturzyści naszego Liceum bawili się na balu studniówkowym w hotelu "Pietrak" w Wągrowcu.

W balu uczestniczyli m. in.: Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Piotrowska, Dyrektor ILO w Wągrowcu Maciej Patelski, Wicedyrektor Małgorzata Dolata, rodzice, wychowawcy klas III, nauczyciele i pracownicy liceum.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa p. Piotra Seemanna.

Poprawiony: niedziela, 02 lutego 2020 18:33
 
Strona 2 z 6
Copyright © 2012-2020 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.