sobota,,

ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

RODO (GDPR)

RODO

Działania i osiągnięcia PDF Drukuj Email

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, założone w 1872 roku, należy do najstarszych szkół w Wielkopolsce. Jest to miejsce w pewnym sensie magiczne, gdzie historia miesza się ze współczesnością. Jest to szkoła, z którą w przeszłości związanych było wiele osobowości takich jak pisarz Stanisław Przybyszewski, mistrz USA w biegu na 1000 jardów Zbigniew Orywał, czy Artur Siódmiak ? srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej. Jest to szkoła pokoleń. Dzisiaj historię szkoły tworzą jej obecni uczniowie.

Szkoła posiada reprezentacyjną, zabytkową aulę, nowoczesną salę audytoryjną, świetlicę, bibliotekę z czytelnią, dwie pracownie komputerowe, dwa centra multimedialne, sieć WI-FI dostępną dla uczniów, salę gimnastyczną, siłownię oraz wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. W ubiegłym roku działała również klimatyczna kawiarenka szkolna.

Celem nadrzędnym liceum jest wykształcenie człowieka ? Polaka, Europejczyka, który świadomie realizuje swoje zamierzenia, potrafi czerpać satysfakcję ze swoich działań, jest otwarty na świat, inne kultury i ludzi, który cechuje się wrażliwością na krzywdę potrzebujących, człowieka o wysokiej kulturze osobistej, szanującego symbole narodowe i tradycję, tolerancyjnego, potrafiącego patrzeć w przyszłość, który jest gotowy do podejmowania ambitnych wyzwań.

Osiągnięcie tych celów możliwe jest dzięki uzupełniającym się działaniom dydaktycznym i wychowawczym. I Liceum Ogólnokształcące stwarza sprzyjające warunki do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi. Mimo niedoborów nowoczesnych pomocy naukowych nauczyciele potrafią, wykorzystując dostępne środki, wzbudzić w uczniach zainteresowania i je rozwijać. Zajęcia lekcyjne często prowadzone są w formie warsztatowej, nierzadko poza salą lekcyjną np. w terenie, w laboratoriach czy salach wykładowych uczelni wyższych, muzeach, galeriach sztuki, teatrze czy kinie. Uczniowie uczestniczą w projektach np. eSzkoła Moja Wielkopolska, Wirtualna Fizyka ? Wiedza Prawdziwa, Zaadoptuj Rzekę, Poczuj chemię do chemii, Lekcja czytania, Nowe horyzonty edukacji filmowej, Dzień Przybyszewskiego i wielu innych.  Realizujemy własne projekty takie jak Projekt Warszawa, który jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem łączącym takie przedmioty jak historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia i geografia. Uczniowie klas drugich w ramach Projektu Warszawa biorą udział w wycieczce edukacyjnej do stolicy, zwiedzają Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Sejm, Senat, Pałac Prezydencki, biorą udział w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik. Otwartość na świat, inne kultury, ludzi jest jedną z cech absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Stąd liczne przedsięwzięcia skierowane na poszerzanie horyzontów i naukę języków obcych. Uczniowie naszej szkoły mają okazję brać udział w wymianach międzynarodowych (Niemcy, Dania, Holandia, Wielka Brytania), corocznych spotkaniach młodzieży w Cassino we Włoszech w ramach projektu Monte Cassino (wspólne z młodymi ludźmi z Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii poznawanie historii, porządkowanie cmentarzy wojennych, spotkania z kombatantami, a także zwiedzanie Włoch). Co roku grupa licealistów bierze udział w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii oraz warsztatach językowych prowadzonych przez brytyjskich nauczycieli w Poznaniu. Uczniowie naszej szkoły regularnie biorą udział w konkursach wiedzy i artystycznych oraz zawodach sportowych osiągając sukcesy na wszystkich szczeblach.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu oferuje naukę dwóch przedmiotów rozszerzonych w każdym profilu, dzięki temu uczniowie mają do dyspozycji zwiększoną liczbę godzin, które mogą poświęcić na interesujące ich przedmioty. W szkole wprowadzono również przedmioty uzupełniające takie jak rysunek techniczny, ekonomia w praktyce, współczesne stosunki międzynarodowe, geografia turystyczna krajów Europy i inne w zależności od profilu kształcenia. Ponadto języki obce od wielu lat nauczane są w grupach międzyoddziałowych, w których uczą się uczniowie o zbliżonym stopniu zaawansowania. W szkole realizowane są zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych.

Działalność szkoły nie ogranicza się tylko do dydaktyki, ważnym elementem jest wychowanie. Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski realizując własne przedsięwzięcia takie jak charytatywny koncert mikołajkowy, angażujący do wspólnego działania młodzież i nauczycieli, dzień wiosny, dzień sportu, otrzęsiny i inne. Młodzież bierze udział w licznych akcjach charytatywnych jak wspomniany wyżej koncert mikołajkowy, czy zbieranie nakrętek dla wybranej osoby, przygotowywanie paczek dla wychowanków domu dziecka i dzieci z ubogich rodzin. W szkole działa Koło PCK i Klub Honorowego Dawcy Krwi. Młodzież chętnie bierze udział w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych (występy zespołu tanecznego Plejada). W liceum działa szkolne radio. Młodzież angażuje się również w działania poza szkołą np. przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej jest uczeń naszego liceum.

Wszystkie działania przeprowadzane lub wspierane są przez wszelkiego rodzaju instytucje, z którymi szkoła regularnie współpracuje takie jak Rada Rodziców, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, SANEPID, Miejski Dom Kultury, biblioteki, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i wiele innych.

Dzięki tym działaniom absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w 100% przystępują do egzaminów maturalnych, niemal wszyscy te egzaminy zdają i z sukcesem kontynuują naukę na wyższych uczelniach.

 

dzia009

 

Przystan w sieci dyplom 21

 

dzia008

 

dzia007

 

dzia006

 

dzia005

 

ws certyfikat

 

dzia004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2012-2024 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.