ILO - Minecraft

ILO-Minecraft

RANKING PERSPEKTYW

brazowe-liceum-2020

Najnowsza galeria

E-OGÓLNIAK

Eogolniak

JEDNODNIÓWKA 2017

"OGÓLNIaK" 5(10) - 2015

RODO (GDPR)

RODO

Klasy patronackie - wydarzenia
KLASA 2B (MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA) NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM W POZNANIU PDF Drukuj Email
Autor: Tekst: Julia Mikołajczak /2B/   
piątek, 13 marca 2020 01:00

uam_100

We wtorek, 3 marca br., pod opieką pani prof. Małgorzaty Drop i prof. Szymona Woźniaka udaliśmy się na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. W ramach poznańskiego Tygodnia Geomorfologii, mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach, dzięki którym poznaliśmy rolę geomorfologii w zrozumieniu i kształtowaniu krajobrazu. Podczas warsztatów dowiedzieliśmy się czym zajmuje się dendrochronologia oraz nauczyliśmy się preparować próbki z drzew. Wykonywaliśmy także cyfrowy model ujścia rzeki z uwzględnieniem rzeźby terenu.

Część wykładowa składała się z dwóch sesji. W imieniu organizatorów powitała nas prof. dr hab. Małgorzata Mazurek oraz prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, którzy przybliżyli przedmiot badań geomorfologii, metody badawcze i jej znaczenie aplikacyjne. Następną prelekcję wygłosił Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Leszek Kasprzak. W malowniczy sposób opowiedział o powstawaniu lądolodu skandynawskiego i jego działalności, szczególnie na terenie Wielkopolski. Ostatnim prelegentem pierwszej sesji był prof. dr hab. Józef Szpikowski, który opisał proces erozji wodnej gleb, mającej duży wpływ na kształtowanie rzeźby terenu.

Po krótkiej przerwie swój wykład zaprezentował archeolog, biolog, paleogeograf - prof. dr hab. Mirosław Makohonienko. Przedstawił nam przyrodnicze uwarunkowania osadnictwa i opowiedział o rozwoju i upadku historycznych grodów. Następnie prof. dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke nakreśliła rolę geomorfologa w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Na zakończenie prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, przybliżył nam istotę procesów krasowych i wskazał na najciekawsze formy krasu powierzchniowego i podziemnego na Ziemi.

Warto podkreślić, że nasz udział w Tygodniu Geomorfologii na WNGiG UAM przypada dokładnie w pierwszą rocznicę podpisania umowy o współpracy między Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM a I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu.


Zdjęcia: Wiktoria Korbal, Dominika Pietruszka, Magdalena Trzcińska, Zuzanna Zawiska /2B/ (cała galeria)

Poprawiony: piątek, 13 marca 2020 01:44
 
GIS DAY 2019 Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY I LO PDF Drukuj Email
Autor: Anna Ewertowska /2B/   
środa, 20 listopada 2019 01:00

uam_100

W środę, 13 listopada uczniowie klas matematyczno-geograficznych (3B i 2B) pod opieką wychowawców - prof. Kariny Jazgar i prof. Szymona Woźniaka - udali się do Poznania na wydarzenie o nazwie GIS DAY.

Dzięki współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM mieliśmy możliwość wysłuchania kilku krótkich, ale bardzo ciekawych wykładów na temat systemu informacji geograficznej. Dowiedzieliśmy się m. in. czym jest geoinformacja, jak wykorzystać dane zebrane przez drony oraz w jaki sposób GIS może nam pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

Następnie wzięliśmy udział w warsztacie prowadzonym przez studenta geoinformacji Kamila Wojtkowiaka - absolwenta naszego liceum. Podczas jego zajęć nauczyliśmy się, jak tworzyć mapy w programie QGIS.

Był to bardzo wartościowy dzień, pełen wiedzy i nowych doświadczeń. Poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat nowych technologii wykorzystywanych w geografii, a część z nas rozpoczęła rozważania nad wyborem studiów w pokrewnych kierunkach, które - miejmy nadzieję - zaowocują rozsądnymi decyzjami.

Zdjęcia: Julia Wojciechowska /3B/ (cała galeria)

Poprawiony: wtorek, 26 listopada 2019 11:19
 
,,DLACZEGO KORALOWCE WYMIERAJĄ?" PDF Drukuj Email
Autor: Katarzyna Wojtecka /1B/   
czwartek, 13 czerwca 2019 01:00

logo_lo

Dlaczego koralowce wymierają? To pytanie od wielu lat zadawane jest nie tylko przez naukowców i badaczy świata przyrody. Również wiele organizacji zajmujących się ochroną środowiska zajęło się już tym niecierpiącym zwłoki problemem. Rosnąca świadomość ludzi w zakresie ochrony bioróżnorodności skłoniła rządy niektórych państw na świecie do stopniowego wprowadzania ograniczeń związanych z dostępnością miejsc atrakcyjnych przyrodniczo lub obejmowania ich różnymi formami ochrony.

W środę, 5 czerwca br. mieliśmy okazję gościć w naszej szkole prof. dr. hab. Zdzisława Bełkę ? geologa, kierownika laboratorium izotopowego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Dostojny gość podzielił się z uczniami klas matematyczno ? geograficznych (1b, 2b) oraz biologiczno ? chemicznej (2c) wynikami własnych badań dotyczących diagnozy stanu raf koralowych na świecie. Ogromna wiedza oraz doświadczenie naukowe zdobyte podczas pracy na wielu uniwersytetach na świecie, a także w czasie realizacji projektów międzynarodowych (jak np. badania Wielkiej Rafy Koralowej u wybrzeży Australii), pozwoliły na wnikliwą analizę przyczyn ich wymierania. Nawiązując do obserwacji prowadzony już przez K. Darwina, profesor wykazał związek pomiędzy występowaniem wysp wulkanicznych a rafami koralowymi. Ponadto dowiedzieliśmy się jak działają hot spoty, co to jest bleaching oraz, że rozgwiazda ,,nie bierze jedzenia na wynos".

Słuchając profesora czasami kącik ust podnosił się ku górze. Jednak uświadomiliśmy sobie, że wymieranie koralowców jest jednym z wielu fundamentalnych problemów dzisiejszego świata i w dużej mierze związane jest z działalnością człowieka, który przyczynia się do globalnego ocieplenia czy wzrostu emisji dwutlenku węgla, który powoduje wzrost zakwaszenia oceanów. I chociażby te dwa działania stanowią główne przyczyny wymierania raf.

Prelekcję wzbogaciła prezentacja multimedialna z komentarzem w języku angielskim. Zdaniem profesora znajomość języków obcych jest jedną z podstawowych kompetencji, w którą powinien być wyposażony współczesny młody człowiek. Po zakończonym wykładzie nasz gość wyczerpująco odpowiadał na zadane pytania. Zwieńczeniem wykładu było podziękowanie za poświęcony czas i ciekawe przedstawienie tematu.

Wykład był kolejną inicjatywą realizowaną w ramach współpracy między I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu a Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Koralowce

Zdjęcia: Anna Ewertowska /1B/ (zobacz całą galerię)

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2019 12:08
 
TAM GDZIE SŁOŃCE NIE ZACHODZI.... PDF Drukuj Email
Autor: Anna Ewertowska /1B/   
poniedziałek, 20 maja 2019 01:00

logo_lo

 

We wtorek, 14 maja, uczniowie klas matematyczno-geograficznych, wraz z opiekunami, prof. Kariną Jazgar i prof. Szymonem Woźniakiem wzięli udział w wydarzeniu organizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pt. "Dni polarne - tam gdzie słońce nie zachodzi". Obchody te związane były ściśle z przypadającą w tym roku 35. rocznicą pierwszej Wyprawy Naukowo-Badawczej do Zatoki Petunia, zlokalizowanej w centralnej części Spitsbergenu - największej wyspy Archipelagu Svalbard.

Podczas wyjazdu wzięliśmy udział w 10 dwudziestominutowych zajęciach pokazowo-warsztatowych, podczas których dowiedzieliśmy się m.in. jak logistycznie przygotować się do wyprawy polarnej i oglądaliśmy świat z pokładu drona. Prowadziliśmy także pomiary hydrologiczne w terenie oraz wzięliśmy udział w zajęciach laboratoryjnych. Niektórzy z nas mieli nawet okazję przymierzyć strój, który chroni osoby prowadzące badania przed niskimi temperaturami w wypadku znalezienia się w wodzie. W ciekawy i przystępny sposób pracownicy naukowi Wydziału przedstawili nam wiedzę na temat lodowców i problemu globalnego ocieplenia.

Pod koniec wzięliśmy udział w krótkich quizach, które sprawdziły i podsumowały naszą wiedzę zdobytą podczas tego dnia. Krótko mówiąc wyjazd był dla nas pełen wrażeń!

Dziękujemy Organizatorom, w sposób szczególny Pani dr Magdalenie Kugiejko, oraz studentom, którzy zajęli się nami podczas pobytu na Wydziale.

Foto: Julia Wojciechowska /1B/ (zobacz całą galerię) oraz uczniowie z kl. 1b i 2b (zobacz całą galerię).

Poprawiony: poniedziałek, 20 maja 2019 10:29
 
W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM PDF Drukuj Email
Autor: Julia Wojciechowska /2B/   
środa, 03 kwietnia 2019 01:00

logo_lo

W ramach projektu "Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli ILO w Wągrowcu" uczniowie klasy 2b wraz z opiekunami - prof. Sylwią Górską oraz prof. Szymonem Woźniakiem - udali się we wtorek, 26 marca do Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Pierwsze zajęcia dotyczyły mikroskopijnych organizmów żyjących w wodach jeziora. Pobraliśmy próbki wody z Jeziora Góreckiego oraz poddaliśmy je analizie mikroskopowej, poznając dzięki temu "bogactwo życia w kropli wody".

Drugi wykład dotyczył umiejętności posługiwania się mapą analogową i cyfrową. Po części teoretycznej, pomimo niesprzyjającej pogody, udaliśmy się na zajęcia terenowe. Wykorzystując nadajniki GPS w naszych smartfonach oraz profesjonalne urządzania, wyznaczyliśmy trasę naszej wędrówki, a następnie pod bacznym okiem dr L. Kaczmarka poddaliśmy ją obróbce i analizie w programie QGIS. Podczas pieszej wycieczki towarzyszył nam Feliks, psi mieszkaniec tutejszej stacji ekologicznej.

Wieczorem wysłuchaliśmy wykładu dr Michała Lorenca dotyczącego życia sów i nietoperzy, stałych bywalców WPNu. Po skończonej prelekcji się do lasu, by podjąć próbę nasłuchania i obserwacji tych zwierząt. Niestety nie udało nam się ich zobaczyć, ale za to podziwialiśmy naturę nocą.

W środę, od samego rana udaliśmy się do ogródka meteorologicznego. Zobaczyliśmy aparaturę pomiarową oraz dowiedzieliśmy się w jaki sposób prowadzone są pomiary meteorologiczne. Szukaliśmy także związku pomiędzy warunkami atmosferycznymi, a typem gleb charakterystycznych dla klimatu występującego w Polsce. Przy profilu gleby bielicowej dowiedzieliśmy się w jaki sposób powstała oraz jakie jest znaczenia gleb w środowisku zarówno przyrodniczym jak i geograficznym.

Po krótkiej przerwie wybraliśmy się na dalsze obserwacje. Tym razem badaliśmy, na jakiej głębokości zalegają okoliczne wody podziemne. Po dokonaniu kilku pomiarów udaliśmy się nad brzeg Jeziora Góreckiego, aby zbadać wypływające tam źródło. Określiliśmy temperaturę i prędkość przepływu wody, sporządziliśmy profil terenu. Dzięki temu poznaliśmy związek między budową geologiczną a występowaniem wód podziemnych. W drodze powrotnej mieliśmy okazję zobaczyć jeszcze dwa pobliskie źródła. W okolicy jednego z nich znajduje się miejsce kąpieli okolicznych dzików.

Na tym zakończyliśmy naszą wizytę w Wielkopolskim Parku Narodowym i zaopatrzeni w nową wiedzę i umiejętności wróciliśmy do Wągrowca.

Foto: Julia Wojciechowska (zobacz całą galerię)

Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2019 13:43
 
UAM i ILO PRZYBIŁY "PIĄTKĘ" PDF Drukuj Email
Autor: Szymon Woźniak   
niedziela, 31 marca 2019 01:00

Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć je w większej rozdzielczości

Glos

Poprawiony: czwartek, 04 kwietnia 2019 18:31
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2
Copyright © 2012-2020 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
Designed by goLDen.